26.2.2016

EcoStream ja L&T Recoil – Konkurssit

Haminalainen öljynpuhdistamokonserni EcoStream ajautui ylitsepääsemättömiin talousvaikeuksiin alkuvuodesta 2014. Puhdistettua öljyä myyvä emoyhtiö EcoStream ja varsinaisesta puhdistuksesta vastaava tytäryhtiö L&T Recoil hakeutuivat konkurssiin maaliskuussa 2014. Kummankin konkurssipesän pesänhoitajaksi nimettiin maksukyvyttömyysmenettelyihin erikoistunut osakkaamme Pauliina Tenhunen.

Haminan satamassa sijaitseva öljynpuhdistuslaitos on ainoa laatuaan Suomessa. Laitoksen kapasiteetti riittäisi puhdistamaan kaiken Suomen jäteöljyn ekologisesti, kun jäteöljystä syntyy puhdistamossa korkeatasoista perusöljyä. Rakentamiskustannukset kohosivat kuitenkin odotettua korkeammiksi, ja puhdistetun perusöljyn markkinahinta laski öljyn maailmanmarkkinahinnan mukana. Se koitui hankkeen tuhoksi.

Konkurssipesä pani puhdistamon välittömästi myyntiin yhteistyössä panttivelkojien kanssa. Laitos löysi nopeasti kotimaisen ostajan, jonka omistuksessa se jatkaa liiketoimintaansa.