8.1.2021

Perustajat – Säätiön perustaminen Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman Paimion parantolan suojelemiseksi

Neuvoimme Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ja muita perustajia pro bono -työnä toimeksiannossa, jossa perustettiin säätiö Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman Paimion parantolan arkkitehtuurikokonaisuuden kehittämiseksi ja suojelemiseksi.

Säätiö suojelee kansainvälisesti tunnetun tuberkuloosiparantolan rakennusten arkkitehtuuria ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta aineellista pääomaa. Säätiön tehtävänä on säilyttää kiinteistöjen ja irtaimiston muodostama kokonaisuus.

”Castrén & Snellmanin laaja-alaisesta osaamisesta ja hyvästä palvelusta oli meille suurta apua Paimion parantola -säätiön perustamishankkeen kaikissa vaiheissa ja loppuun saattamisessa. Meille tuli hankkeen kuluessa vastaan asioita, joita emme olleet osanneet riittävästi ennakoida, mutta yhdessä Castrén & Snellmanin asiantuntijoiden kanssa löysimme niihin toimivan ratkaisun”, säätiön hallituksen jäsen Heikki Aalto-Alanen kommentoi.

“On hienoa, että he olivat valmiita osallistumaan tähän kansainvälisestikin poikkeuksellisen merkittävään modernin arkkitehtuurin suojeluhankkeeseen tarjoamalla asiantuntemuksensa käyttöömme pro bono -työnä”, Aalto-Alanen jatkaa.

Tulevaisuudessa parantolan tiloissa on tarkoitus järjestää muun muassa erilaisia kulttuurialan tapahtumia.

Säätiön perustivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, valtio, Alvar Aalto -säätiö sekä Paimion ja Turun kaupungit. Paimion parantolan omistavan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on luovuttanut säätiölle parantolan kiinteistöt rakennuksineen ja irtaimistoineen.

Säätiön perustamisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama selvitystyö, joka alkoi vuonna 2019.