15.1.2024

Danske Finance Rajat ylittävä sulautuminen

Neuvoimme tanskalaista Danske Bank A/S:ää ja sen tytäryhtiötä Danske Finance Oy:tä rajat ylittävässä absorptiosulautumisessa, joka toteutettiin Suomen ja Tanskan osakeyhtiölakien mukaisesti. Sulautumisen jälkeen Danske Bank A/S jatkaa sulautuneen Danske Finance Oy:n liiketoimintaa Suomessa sivuliiketoimintana.

Osana järjestelyä neuvoimme Danske Finance Oy:tä erityisesti sulautumismenettelyssä ja järjestelyn vaatimissa rekisteröinneissä ja hyväksynnöissä. Järjestelystä vastanneeseen tiimimme kuului corporate governancen, pääomamarkkinoiden ja finanssialan sekä työoikeuden asiantuntijoita.