12.2.2024

Oomi Osittaisjakautuminen

Avustimme Oomi Oy:tä sen osittaisjakautumista koskevassa järjestelyssä, jossa Oomin yritysasiakkaiden aurinkoliiketoiminta eriytettiin uuteen itsenäiseen yhtiöön, Oomi Solar Oy:hyn. Osana osittaisjakautumisprosessia avustimme Oomia veroviranomaisten kanssa käydyssä ennakollisessa keskustelussa, jossa varmistettiin uudelleenjärjestelyn verokohtelu.

Järjestelyn tuloksena muodostunut Oomi Solar keskittyy entistä vahvemmin kiinteistö- ja maavoimaloiden sekä teollisen kokoluokan aurinkopuistojen toteuttamiseen ja tukee samalla yrityksien ja yhteisöjen siirtymää kohti uusiutuvaa energiaa. Oomi Solar aloitti toimintansa 1.1.2024.