19.6.2023

Raute – Merkintäetuoikeusanti ja kaksi eräpäivätöntä vaihto-oikeudellista juniorilainaa

Avustimme Raute Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Evli Oyj:tä Rauten merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 7,5 miljoonan euron bruttovarat. Kaupankäynti annissa merkityillä uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaa arviolta 21.6.2023.

Toimimme myös Rauten oikeudellisena neuvonantajana kahdessa eräpäivättömässä vaihto-oikeudellisessa juniorilainassa. Raute sopi sekä LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky:n että Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen kanssa enintään kahden miljoonan euron eräpäivättömistä juniorilainoista merkintäetuoikeusannin yhteydessä.

Olemme olleet Rauten luottokumppanina myös aiemmissa toimeksiannoissa: tänä keväänä avustimme Rautea suunnatussa osakeannissa, osakelajien yhdistämisessä ja uuden 12 miljoonan euron vakuudellisen senioriluottolimiittisopimuksen sekä yhteensä 40 miljoonan euron sitomattomien vakuudellisten pankkitakauslimiittien järjestelyssä.

“Haluan kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksesta ja sitoutuneisuudesta. Osakeannin toteutuminen yhdessä aiemmin tänä vuonna loppuunsaatetun suunnatun annin ja sovittujen juniorilainajärjestelyjen kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa taloudellista asemaamme ja mahdollistaa uuden kasvustrategiamme toimeenpanoa. Rautella on nyt vahva perusta toimia puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Ainutlaatuisilla ratkaisuillamme toimimme muutoksentekijänä ja edistämme resurssitehokkuutta yhteiskunnassa.”, toteaa Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys, jonka asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä. Rauten teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja viilupalkin (Laminated Veneer Lumber, LVL) koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin.