6.2.2024

SATO Eettisten toimintaohjeiden muotoilu

Laadimme SATOlle uudet eettiset toimintaohjeet yhtiön sisäiseen käyttöön ja yhteistyökumppaneille. Asiakkaan tavoitteena oli saada tiiviit ja helposti ymmärrettävät, juridisesti ajan tasalla olevat ohjeet, joiden kieli on ymmärrettävää ja ulkoasu raikas.

Kirjoitimme asiakkaalle kokonaan uudet ohjeet, muotoilimme niille selkeän rakenteen ja suunnittelimme ja toteutimme ulkoasun. Teimme erilliset ohjeet yhtiön sisäiseen käyttöön ja yhteistyökumppaneille, jotta ohjeiden sävy ja tyyli saatiin vastaamaan täysin kummankin loppukäyttäjän tarpeita. Teimme ohjeista myös englanninkieliset käännökset. Lopputuotteena syntyi käytännönläheinen ja interaktiivinen pdf-ohjeistus, joka sopii asiakkaan ilmeeseen ja tyyliin.

Asiakasymmärrys ja käyttäjälähtöisyys eli kohderyhmän tarpeiden huomioiminen ovat oikeusmuotoilun perusperiaatteita. Myös asiakkaan toiveiden keskiössä oli eettisten ohjeiden loppukäyttäjä, eli yhtiön työntekijät ja kumppanit. Tässä projektissa tehokas projektijohtaminen ja hyvä kommunikaatio auttoivat perehtymään asiakasyrityksen toiveisiin, minkä ansiosta asiakas oli erittäin tyytyväinen lopputuotteeseen. Aktiivinen vuoropuhelu asiakkaan kanssa oli tärkeä laatutekijä iteratiivisessa ja ketterässä projektissamme.

Ensimmäisessä vaiheessa toimitimme asiakkaalle prototyypin, josta saatujen kommenttien perusteella jatkoimme muotoilutyötä. Viimeistellyn tuotteen ilme suunniteltiin suoraan asiakkaan graafisen ohjeistuksen mukaisesti.

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. SATOkodeissa asuu noin 45 000 asukasta.

Projektissa oli mukana oikeusmuotoilun, kielen- ja tekstinhuollon ja graafisen suunnittelun asiantuntijoita sekä legal tech -tiimimme edustajia.