18.4.2017

Hankinnat – Hankintaoikeudelliset palvelut

Olemme auttaneet useita asiakkaitamme hankintatoimeksiannoissa muuttuvan sääntelyn tiimellyksessä. Olemme toimineet niin ostajan kuin tarjoajan asemassa neuvottelumenettelyissä, elinkaarihankkeissa, palveluiden ulkoistamisessa, tietojärjestelmähankinnoissa ja toimintojen uudelleen järjestelyissä. Viemme käytäntöön uusia innovatiivisia menettelyjä ja tulosperusteisia hankintoja. Esittelemme tässä muutaman hankintojen asiakasreferenssin.