10.4.2015

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj – Tornion LNG -terminaalihankkeen rahoitus

Castrén & Snellman neuvoi Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja Pohjola Pankki Oyj:tä Tornioon rakennettavan nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin projektirahoituksessa. Terminaalin rakennuttaja ja tuleva käyttäjä on Manga-konserni, joka on Outokumpu Oyj:n, SSAB Europe Oy:n, Skangass Oy:n ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys. Uusi terminaali LNG- ja kaasuntoimitusjärjestelmineen on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 alkupuolella. 

LNG-terminaalin rakennuskustannukset ovat arviolta 100 miljoonaa euroa. Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj antavat projektille velkarahoitusta, josta valtion vientitakuulaitos Finnvera Oyj takaa osan. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle investointitukea 33,15 miljoonaa euroa.