23.3.2023

3stepIT – Mittava yhteistyösopimus Hanselin ja 3stepIT:n välillä

Asiakkaamme 3stepIT Oy on valittu valtion leasingpalveluiden sopimustoimittajaksi yhteishankintayhtiö Hanselin järjestämässä kilpailutuksessa. IT-laitteiden elinkaaren hallintaan erikoistunut 3stepIT on tehnyt Hanselin kanssa mittavan puitesopimuksen leasingpalveluista. Puitesopimus kattaa IT-laitteiden leasingrahoituksen, rahoitettavien leasingkohteiden hallinnoinnin, vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyn sekä muut erikseen tilattavat palvelut.

3stepIT:n ja Hanselin välisen puitesopimuksen ansiosta Hanselin asiakkaat voivat hallinnoida IT-laitteita hyväksi havaitulla ja vastuullisuustavoitteita edistävällä elinkaarenhallintamallilla, jonka etuna on yhtenäinen ja hallittu laiteympäristö. Esimerkiksi ICT-laitteiden, terveysteknologian ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta syntyvät kulut pysyvät mallin myötä hallinnassa ja hankintoja pystytään suunnittelemaan pitkäjänteisesti.

Yli sata julkishallintoon kuuluvaa asiakasta on liittynyt puitesopimukseen. Kaksivuotinen puitesopimus on voimassa 2023–2024 sekä kaksi optiovuotta. Puitesopimus on sopimuskauden aikana arvoltaan 200–275 miljoonaa euroa.