24.1.2023

VR-Yhtymä – Junakaluston hankinta

Avustimme VR-Yhtymä Oyj:tä taajamajunaliikenteen junakaluston hankinnassa, joka toteutettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena neuvottelumenettelynä. VR-Yhtymä Oyj valitsi sopimustoimittajaksi Stadlerin, jolta hankitaan 20 SmX-junayksikköä. Hankintaan kuuluu lisäksi optiona 50 junaa ja junakaluston kunnossapito. Uudet lähijunat ovat 50 % energiatehokkaampia kuin nykyisin käytössä oleva kalusto. Kalustohankinnan arvo ilman optioita on noin 250 miljoonaa euroa. Liikennöinti alkaa keväästä 2026 alkaen.