5.10.2021

Ilmastorahasto – Sijoitus lämpöenergian varastointiyhtiö Elstoriin

Neuvoimme Ilmastorahasto Oy:tä sen sijoittaessa Elstor Oy:n energiaratkaisun käyttöönoton vauhdittamiseen erityisesti pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä. Elstor-lämpövaraston avulla fossiilisia polttoaineita voidaan kustannustehokkaasti korvata höyryn- ja lämmöntuotannossa esimerkiksi teollisuuden ja energiantuotannon prosesseissa. 

Elstor on kehittänyt ratkaisun, joka varastoi sähköä lämpöenergiaksi, jota sitten vapautetaan lämpönä tai höyrynä asiakkaan prosessien käyttöön. Yhtiöllä on tällä hetkellä kaksi pilottilaitosta: toinen lämmön ja toinen höyryn tuotantoon.

Ratkaisun markkinapotentiaali Suomessa vastaa jopa puolen miljoonan tonnin päästövähennystä, mikä on noin prosentti Suomen kokonaispäästöistä.

Ilmastorahasto Oy on Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Rahoitettavista kohteista noin 65 prosenttia liittyy ilmastonmuutokseen ja noin 35 prosenttia sitä mahdollistavaan digitalisaatioon.

Elstor Oy kehittää ja valmistaa sähköllä ladattavia lämpövarastoja teollisen mittakaavan lämmön ja höyryn tuotantoon. Ratkaisu mahdollistaa hiilineutraalin ja päästöttömän lämpöenergian tuottamisen kustannustehokkaasti.