Kun Tesi sijoittaa, se edellyttää sijoituskohteiltaan vastuullisuutta. Castrén & Snellman auttaa Tesiä saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

Asianajotoimistolle on nykyään entistä tärkeämpää, että se kykenee tukemaan asiakkaidensa vastuullisuustyötä.

Hyvä esimerkki tästä on Tesin eli Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Castrén & Snellmanin pitkäaikainen yhteistyö, jossa vastuullisuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta.

”Odotamme, että kumppanimme tukevat meitä vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisessa. Se edellyttää heiltä osaamista ja näkemystä vastuullisuusasioista ja kehittyvästä sääntely-ympäristöstä”, Tesin johtaja Heli Kerminen sanoo.

Kerminen vastaa Tesissä vastuullisuuden ja vaikuttavuuden kehittämisestä sijoitustoiminnassa.

Castrén & Snellman neuvoi Tesiä muun muassa viime vuonna, kun se osallistui Swappie Oy:n 35 miljoonan euron sijoituskierrokseen. Kierrätyspuhelimia kunnostavan ja myyvän Swappien tavoitteena on toimia 18 maassa vuoteen 2023 mennessä.

250 miljoonan euron sijoitukset vuonna 2020

Tesi on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja kasvuyrityksiin.

Vuonna 2020 Tesi teki sijoituksia yhteensä 250 miljoonalla eurolla. Sijoituksista 82 miljoonaa euroa kohdistui yhdeksään pääomasijoitusrahastoon ja 39 miljoonaa euroa 20 kasvuyritykseen. Näiden lisäksi Tesi antoi 65 miljoonan euron sijoitussitoumuksen hallinnoimaansa Kasvurahastojen Rahasto IV:ään sekä teki sijoituksia korona-ajan vakautus- ja Venture Bridge -sijoitusohjelmistaan 24 yritykseen yhteensä 63 miljoonalla eurolla.

Tesi perustettiin vuonna 1995. Kerminen jakaa yhtiön historian kolmeen vaiheeseen: ensimmäisessä vaiheessa luotiin pääomasijoitusmarkkinaa, toisessa kansainvälistyttiin ja vuonna 2019 uudistetussa strategiassa nostettiin vaikuttavuus toiminnan keskiöön.

”Vastuullisuus on keskeinen toimintaperiaatteemme ja osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessiamme. Kannustamme yrityksiä kasvamaan vastuullisesti jakamalla niille tietoa ja osaamista”, Kerminen toteaa.

”Uskomme, että suomalaiset yritykset ovat keskeisessä asemassa, kun globaaleja haasteita ratkotaan kestävällä tavalla.”

Kiertotalousohjelma edistää kestävää kasvua

Vastuullisuus näkyy Tesin toiminnassa monella tavalla.

Tesi on luonut Sitran kanssa tekemänsä yhteistyön pohjalta kiertotalousohjelman, joka on vastuullista ja kestävää kasvua painottava rahoitusohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiertotalouden edistäminen, kohdeyritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä vaikuttavuussijoittamisen edistäminen. Tesin sijoitusvarat ohjelmassa ovat 75 miljoonaa euroa.

Tesin perustehtäviä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Niiden lisäksi Tesin erikoistehtävänä on nostaa esiin ja edistää vastuullista sijoittamista.

”Tarkastelemme sijoitustemme vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tesi edellyttää sijoituskohteiltaan tuottojen ohella vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa”, Kerminen kertoo.

Lisäksi Tesi kannustaa salkkuyhtiöitään kehittämään kestäviä tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja.

”Hyvä esimerkki kestävästä liiketoimintamallista on vahvasti kansainvälistynyt älypuhelimia kunnostava ja myyvä Swappie, joka vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia pidentämällä älypuhelinten elinkaarta. Samalla saavutetaan myös sosiaalisia hyötyjä, kun tarjolla on edullisia puhelimia”, Kerminen kiittelee.

Vastuullisen asianajotoiminnan edelläkävijä

Castrén & Snellman on asianajoalalla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä.

Toimisto liittyi vuonna 2020 ensimmäisenä suomalaisena asianajotoimistona YK:n Global Compactiin, joka on maailman laajin yritysten vastuullisuusaloite.

Vastuullisuus näkyy Castrén & Snellmanin oman toiminnan ohella asiakastyössä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

”Autamme asiakkaitamme rakentamaan kestäviä menestystarinoita ja saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa”, Castrén & Snellmanin osakas ja Head of Sustainability Anna Kuusniemi-Laine kiteyttää.

Tesin ja C&S:n yhteinen taival vastuullisen sijoittamisen edistäjänä

2020

Keskisuurten yritysten vakautusohjelman perustaminen

Sijoitus Varjo Technologiesiin

Sijoitus Swappiehen

2019

Sijoitus Endeviin

Sijoitus Oura Healthiin

2018

IonPhasEn myynti Croda Internationalille

Sijoitus Nosto Solutionsiin

Sijoitus Zervantiin

2017

Sijoitus BC Platforms AG -konserniin

Tesin ja EOC Partnersin yhteissijoitus Midaxoon

2016

Tesin ja Visionin yhteissijoitus OptoFidelityyn

Tesin ja Vision+:n yhteissijoitus Verto Analyticsiin

2015

Tesin, Findan ja Taaleritehtaan rahaston yhteissijoitus RMC-telakkayhtiöön

2014

Meyer Werft ja Suomen Teollisuussijoitus ostavat Meyer Turku Oy:n (entinen STX Finland Oy) koko osakekannan