21.12.2020

Porin kaupunki – Avustaminen toimivallan siirtoa ja sidosyksikköhankintaa koskevassa asiassa EU-tuomioistuimessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Edustimme menestyksekkäästi Porin kaupunkia korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO 2020:146) hankinta-asiassa ja siihen liittyvässä unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelyssä (C-328/19), joka koski Porin ja lähikuntien muodostaman perusturva-alueen yhteistoimintasopimuksen perusteella tehtyä vammaiskuljetuspalveluiden hankintaa Porin kaupungin sidosyksiköltä. Ratkaisu on erittäin merkittävä linjaus kuntien yhteistoimintasopimuksen luonteesta hankintasäännösten alla sekä sidosyksikköaseman muodostumisesta tilanteessa, jossa toimivalta on siirretty yhdelle hankintayksikölle.

Korkein hallinto-oikeus esitti ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle, joka antoi ennakkoratkaisun 18.6.2020. Unionin tuomioistuin hyväksyi kuntien mahdollisuuden siirtää toimivallan vammaiskuljetuspalveluiden tuottamisesta vastuukunnalle. Unionin tuomioistuin hyväksyi lisäksi sen, että Porin kaupunki voi hankkia vammaiskuljetuspalvelut kokonaisuudessaan omalta sidosyksiköltään. Tuomioistuimen mukaan sidosyksikköhankintoja ei estä se, että toimivaltansa Porille siirtäneet kunnat eivät omista osuutta Porin kaupungin sidosyksiköstä. Porin kaupungin omistamalta sidosyksiköltä ostettiin vammaiskuljetuspalveluiden lisäksi myös joukkoliikennepalveluita. Näistä palveluista oli myös tehty Porin ja tiettyjen kuntien välillä vastuukuntamalliin perustuva yhteistoimintajärjestely, ja liikevaihtoa ei tämänkään sopimuksen alla pidetty sidosyksikön ulosmyyntinä.

Ratkaisu on keskeinen suunniteltaessa kuntalain 8 luvun mukaisia kuntien yhteistoimintajärjestelyitä ja muita viranomaisten rakenteellisia yhteistyöjärjestelyitä.