28.12.2021

Ilmastorahasto – Sijoitukset vety- ja kiertotalouden kasvuyrityksiin

Neuvoimme Ilmastorahasto Oy:tä syksyllä 2021 kolmessa eri rahoitusjärjestelyssä. Ilmastorahasto sijoitti yhteensä 16,5 miljoonaa euroa suomalaisiin kasvuyrityksiin, joiden ratkaisuilla on vety- ja kiertotaloudessa merkittävä päästövähennyspotentiaali seuraavien vuosikymmenien aikana.

 

Aurelia Turbines

Ilmastorahasto myönsi Aurelia Turbines Oy:lle 5 miljoonan euron pääomalainan tehokkaampien teollisuuskaasuturbiinien käyttöönoton vauhdittamiseksi. Ilmastorahaston rahoitukseen sisältyy ensimmäistä kertaa erillinen päästövähennysten lisäkannustin.

Aurelia Turbines valmistaa teollisuuden tarpeisiin pienen kokoluokan kaasuturbiineja, joissa voidaan käyttää muiden energialähteiden lisäksi polttoaineena vetyä. 

Vedyllä on tärkeä rooli siirtymässä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, ja vetytalous rakentuu vedyn valmistamisen, varastoinnin, kuljettamisen sekä hyödyntämisen arvoketjun varaan. Aurelia Turbinesin ratkaisulla päästöjä voidaankin merkittävästi vähentää: kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 1,5 Mt hiilidioksidiekvivalenttia. 

Päästövähennysten lisäksi Ilmastorahaston rahoitus tukee osaltaan vetyklusterin kehittymistä Suomeen.

 

Betolar

Materiaaliteknologiayritys Betolar Oyj sai Ilmastorahastolta 7 miljoonan euron pääomalainan. Rahoitus kohdistuu Betolarin päästövähennyksiä tehostavaan digitaaliseen markkinapaikkaan, ja se on Ilmastorahaston ensimmäinen digitaaliseen ratkaisuun kohdistuva rahoitus.

Sementin tuotanto on yksi suurimpia päästölähteitä ihmisen toiminnassa, ja se aiheuttaa vuosittain noin 7 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Betolarin ratkaisun päästövähennyspotentiaalin perustana on neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen olemassa olevilla teollisuuden sivuvirroilla, jolloin betonin raaka-aineiden päästöjä voitaisiin vähentää jopa 80 prosenttia verrattuna vastaaviin perinteisiin betonituotteisiin.

Digitaalinen alusta toimii tulevaisuudessa Betolarin ratkaisujen digitaalisena markkinapaikkana ja betonituotteiden valmistajien ja teollisten sivuvirtojen tuottajien kohtaamispaikkana. Markkinapaikka voi mahdollistaa merkittävät päästövähennykset laajemmassa mittakaavassa ja aikaisemmin kuin ilman digitaalista ratkaisua.

 

Magsort

Ilmastorahasto myönsi 4,5 miljoonan euron pääomalainan Magsort Oy:n kiertotalousratkaisulle terästeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi.

Teräksen ja sementin tuotanto ovat merkittäviä päästölähteitä. Magsortin kiertotalousratkaisulla jätekuonasta voidaan kerätä talteen lähes kaikki metalli. Tulevaisuudessa kuona saatetaan vielä jauhaa sementiksi.

Terästeollisuuden kuonan entistä tehokkaamman hyödyntämisen kautta ratkaisuun liittyy huomattavan vientipotentiaalin lisäksi seuraavan vuosikymmenen aikana myös erittäin suuri kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali, jopa 7,5 Mt hiilidioksidiekvivalenttia.

Ilmastorahasto Oy on Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Rahoitettavista kohteista noin 65 prosenttia liittyy ilmastonmuutokseen ja noin 35 prosenttia sitä mahdollistavaan digitalisaatioon.