Ympäristövastuut ja ennallistamistoimet

Ympäristövastuut ja ennallistamistoimet

Ennen kiinteistökaupan toteuttamista on tärkeää selvittää maaperän ja pohjaveden pilaantuminen ja kohdentaa tarvittaessa puhdistamista koskevat vastuut.

Maaperän ja pohjaveden kunnostamiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeässä roolissa myös vanhojen teollisuusalueiden kehittämishankkeissa. Autamme löytämään parhaat ratkaisut ympäristövastuiden kohdistamista ja pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjaveden kunnostamista koskevissa asioissa.

Vastuu pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta on pääsääntöisesti pilaantumisen aiheuttaneella osapuolella. Toisinaan vastuun kohdistaminen sopimusteitse voi kuitenkin olla vaikeaa. Vastuullinen osapuoli ei aina ole edes tiedossa. Saastuminen on myös saattanut aiheutua toimenpiteistä, jotka ovat aikaisemmin olleet lainmukaisia. Yhtä lailla on mahdollista, että vastuullinen osapuoli on maksukyvytön. Tiimimme juristeilla on kattava kokemus entisten teollisuuskiinteistöjen ennallistamisesta ja jälleenrakentamisesta. Selvitämme puolestasi tällaisten alueiden jälleenrakentamiseen ja kauppaan liittyvät riskit ja haasteet.

Asiakkainamme on kuntia, pörssiyhtiöitä ja muita suuria yrityksiä, ministeriöitä, valtion omistuksessa olevia yhtiöitä, virastoja, lainanantajia ja kansainvälisiä asianajotoimistoja.

  • Kauppakirjojen neuvotteleminen
  • Kunnostuslupahakemukset ja hallintopakkomenettelyt
  • Ympäristöoikeudellinen due diligence -tarkastus
  • Vastuukysymyksiä koskevat riidat ja sovintoneuvottelut
  • Pilaantuneisuutta koskevat oikeudelliset selvitykset saastuttajan määrittelemiseksi.