Samuli Tarkiainen

osakas, asianajaja

Liiketoimintaymmärrys, pragmaattisuus ja toimivien ratkaisujen hakeminen ovat minusta juristin tärkeimmät ominaisuudet. Näillä saadaan kokemukseni mukaan parhaat tulokset projektissa kuin projektissa, oli kysymyksessä voimalaitoksen rakentaminen, infrastruktuuri-investointi tai yhtiön kotipaikan muutos. Sama pätee itse asiassa kaikissa tilanteissa, joissa olemme mukana neuvonantajina. Työmme perustana on tietenkin aina johtava juridinen osaaminen.

Olen työskennellyt asianajajana ja yritysjuristina erityisesti energiateollisuuden ja finanssisektorin parissa. Minulla on laaja kokemus teollisuuden hankkeista ja sopimuksista sekä yrityskaupoista ja rakennejärjestelyistä.

Olen saanut toimia strategisena neuvonantajana tärkeissä energia- ja infrastruktuurihankkeissa. Hoitamiini projekteihin kuuluu greenfield- ja brownfield-investointeja, yhteisyrityksiä, elinkaarihankkeita ja konsortioiden neuvonantoa. Myös sopimusten tekeminen on lähellä sydäntäni, erityisesti hankinta-, toimitus-, kumppanuus- ja osakassopimukset. Perinteisen energiantuotannon ja yhteistuotannon lisäksi minulla on kokemusta monenlaisista uusiutuvan energian hankkeista, mukaan lukien aurinko-, tuuli-, aalto-, ja vesivoima, biomassa, biopolttoaineet, geoterminen energia ja kiertotaloushankkeet. On palkitsevaa päästä rakentamaan uutta, kestävän kehityksen mukaista energiajärjestelmää.

Neuvon säännöllisesti yrityksiä ja kansainvälisiä sijoittajia yrityskaupoissa ja rakennejärjestelyissä sekä pääomasijoituksissa. Keskityn näissä erityisesti teollisuuteen, energiasektoriin, infrastruktuuriin ja säänneltyihin toimialoihin. Olen avustanut yrityksiä myös compliance-asioissa ja laajasti liikejuridiikan eri osa-aloilla.

Uusimmat referenssit

Palvelut Corporate Governance, Vero ja strukturointi, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 12.2.2024
Palvelut Energia, Immateriaalioikeudet, Markkinointioikeus, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 19.6.2023
Palvelut Corporate Governance, Data ja teknologia, Energia, ESG ja yritysvastuu, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Riitojen ratkaiseminen, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 4.5.2023
Palvelut Energia, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 8.12.2022
Palvelut Energia, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 23.6.2022
Palvelut Data ja teknologia, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 4.4.2022
Palvelut Energia, ESG ja yritysvastuu, Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 18.3.2022
Palvelut Corporate Governance, Energia, ESG ja yritysvastuu, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Yritysjärjestelyt, Elintarviketeollisuus
Julkaistu 11.3.2022