Vakuutusalan sopimukset

Vakuutusalan sopimukset

Vakuutusyhtiöiden sopimuksiin vaikuttavat kansallisen sääntelyn ja valvovan viranomaisen ohjeiden ja suositusten lisäksi myös moni direktiivi ja asetus sekä Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet.

Vakuutusalan sopimuksia neuvoteltaessa ja laadittaessa on tunnettava perinpohjaisesti muun muassa Solvenssi II:n ja IDD:n säännökset sekä EIOPAn ohjeet, mutta myös kansallinen sääntely ja Finanssivalvonnan MOK:t. Neuvotellessasi ja laatiessasi yhtiösi liiketoiminnan ja strategian toteuttamisen kannalta keskeisiä sopimuksia hyödyt sopimusvastapuolten neuvottelutaktiikoiden tuntemista ja sopimusten muotoilemista koskevasta mittavasta kokemuksestamme.   

Vakuutuspalveluihimme kuuluvat esimerkiksi

  • IT-järjestelmäsopimusten, -palvelusopimusten ja integraattorisopimusten neuvotteleminen ja laatiminen
  • pilvipalveluiden käyttöönottoa ja ulkoistamista koskevat sopimusneuvottelut ja sopimusten laatiminen
  • keskeisten, kriittisen ja tärkeiden toimintojen ulkoistushankkeissa ja sopimusneuvotteluissa avustaminen sekä sopimusten laatiminen
  • partneri-, yhteistyö- ja sponsorisopimuksissa koskevissa neuvotteluissa avustaminen ja sopimusten laatiminen
  • hankintamenettelysääntelyn ja vakuutussääntelyn yhteensovittaminen
  • alihankintajärjestelyissä ja sopimusneuvotteluissa avustaminen ja sopimusten laatiminen
  • asiamiessopimusten ja jakelukokonaisuuksia koskevien sopimusten neuvotteluissa avustaminen ja sopimusten laatiminen.