5.7.2024

Kontrolli vai kasvu?

Suomen talouskehitys on tänä vuonna jatkunut tahmeana. Korkojen laskun trendi lienee kuitenkin alkanut ja sen odotetaan sysäävän markkinoita ja talouden rattaita liikkeelle. Paljon tekemättä jäänyttä odottaa tekijäänsä. Hentoja muutoksen tuulia on ilmassa: markkinalta kuuluu aktivoitumisen ääniä, ja nämä äänet vaikuttavat voimistuvan.

Positiivisista signaaleista huolimatta Eurooppa ja sen mukana Suomi uhkaavat jäädä isossa globaalissa pelissä muiden jalkoihin. Aikamme suuret muutokset, kuten vihreä siirtymä ja huima tekoälyn kehitys, tarjoavat kaivattuja liiketoiminnan ja kasvun mahdollisuuksia. Herää kysymys, olemmeko kuitenkin jääneet turvallisuuspuheen, sääntelyn jatkuvan lisäämisen ja valtiokeskeisen kontrollitarpeemme vangeiksi?

Tekoälyratkaisut ja vihreän siirtymän innovaatiot etenevät harppauksin Yhdysvalloissa ja muilla mantereilla. Povataanpa Yhdysvaltojen ottavan johtoaseman vihreän siirtymän kaupallistajana. Samaan aikaan Eurooppa keskittyy sääntelyn luomiseen ja sen yksityiskohtien hiomiseen, vaikka tulisi keskittyä muutoksen rahoittamiseen ja ratkaisuihin.

Sääntelyä toki tarvitaan yhteisten pelisääntöjen, kestävän kehityksen ja esimerkiksi kuluttajansuojan varmistajaksi, mutta se ei saisi olla itseisarvo ja asettua kasvun ja kehityksen portinvartijaksi. Aito muutos tässä ajattelussa parantaisi kilpailukykyämme ja loisi paremmat edellytykset jalostaa aikamme ilmiöt kestäväksi liiketoiminnaksi.

Kun markkina alkaa vihdoin elpyä, meidän on pidettävä huolta siitä, ettei kasvu livu ohi sormien. Muutos ei tule itsestään, vaan se vaatii yhteisiä ponnisteluja sekä kasvua mahdollistavaa politiikkaa, jossa sääntely huolehtii kasvun kestävyydestä, mutta ei luo sille tarpeettomia esteitä. Me tartumme työhön yhdessä asiakkaidemme kanssa ja haluamme luoda kasvua ja kestäviä menestystarinoita.

Toivotan asiakkaillemme ja sidosryhmillemme aurinkoista kesää!