Työrikokset

Työrikokset

Työntekijät ovat aiempaa valmiimpia saattamaan työoikeudelliset asiat viranomaisen tutkittavaksi, jos he kokevat oikeuksiaan loukatun. Työsuhdeasioita ratkotaankin yhä useammin oikeudessa työrikosasioina.

Työrikosoikeudenkäyntiin voidaan päätyä monenlaisista syistä. Taustalla saattaa olla esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviä asioita, epäiltyä työsyrjintää tai työaikasuojelullisia kysymyksiä. Työrikoksia koskevat syytteet ovat vakavia, ja niihin liittyy usein huomattava yhteisösakkoriski, vahingonkorvausvaatimuksia ja henkilökohtaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia. Rikosoikeudellinen vastuu voi kohdistua yksittäiseen työnantajan edustajaan tämän organisatorisesta asemasta riippumatta.

Menestyäksesi tällaisessa prosessissa tarvitset kokeneen asianajajan, jolla on syvällistä asiantuntemusta ja vankkaa prosessiosaamista. Suomen johtavana työoikeusryhmänä osaamisemme riittää vaativimpiinkin työrikosjuttuihin. 

Palveluihimme kuuluvat muun muassa

  • esitutkinnassa avustaminen, kuten kuulemisiin valmistautuminen ja osallistuminen sekä loppulausunnon laatiminen
  • oikeudenkäyntien hoitaminen
  • työsuojeluviranomaisten yhteydenottoihin vastaaminen.

Annamme käyttöösi kaiken osaamisemme taataksemme sinulle parhaan puolustuksen ja mielenrauhan. Näin liiketoimintanne voi jatkua mahdollisimman häiriöttömästi koko prosessin ajan.