PPP- ja elinkaarihankkeet

PPP- ja elinkaarihankkeet

Yhä useampi infrastruktuurihanke toteutetaan public private partnership- eli PPP- tai elinkaariperiaatteella. PPP- ja elinkaarihankkeiden järjestelyt ovat usein monimutkaisia ja edellyttävät juridista asiantuntemusta monilta erikoisaloilta.

Olemme olleet mukana miltei kaikissa Suomessa toteutetuissa PPP- ja elinkaarihankkeissa. Asiakkainamme on hankkeiden tilaajia, urakoitsijoita, oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoittajia sekä sijoittajia. Ymmärrämme eri osapuolten näkökulmat ja tavoitteet. Olemme kumppaninasi hankkeen strategisesta suunnittelusta toteuttamiseen asti. Osaamme tunnistaa riskit ja arvioida, onko hanke toteuttamiskelpoinen. Tunnemme paikalliset ja kansainväliset markkinakäytännöt ja osaamme hyödyntää niitä joustavasti käytännöllisten ja toimivien ratkaisujen löytämiseksi.

Vahvan rahoitus- ja projektijuridiikan tietämyksen lisäksi hallitsemme muun muassa julkisiin hankintoihin, ympäristöoikeuteen ja pääomasijoittamiseen liittyvät kysymykset. Asiantuntijamme ovat perehtyneet PPP- ja elinkaarihankkeisiin kokonaisvaltaisesti eri oikeudenalojen näkökulmista. Saat meiltä tukea myös projektinhallinnassa.

Toimistomme tunnetaan myös kansainvälisillä PPP- ja projektirahoitusmarkkinoilla.