{{result.date}}


{{cases.loadMore}}

Lisää minusta

Koulutus

  • LL.M. (EU Business Law), Universiteit van Amsterdam 2002
  • Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 2000
  • Tutkinto merioikeudesta Oslon yliopiston merioikeuteen erikoistuneessa Nordisk Institutt for Sjørett -instituutissa, 1999

Järjestötoiminta

  • Comité Maritime International (CMI), Suomen jaosto
  • Juridiska Föreningen i Finland r.f. – Suomen Lainopillinen Yhdistys ry
  • Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry
He is a widely respected practitioner and is particularly noted for his strength acting on transactional shipping matters.
Chambers Europe 2020

Muita tämän alan osaajiamme