{{result.date}}


Lisää minusta

Ura

  • Castrén & Snellman 2002–
  • Serlachius & Ryti 2000–2002

Koulutus

  • LL.M. (EU Business Law), Universiteit van Amsterdam 2002
  • Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 2000
  • Tutkinto merioikeudesta Oslon yliopiston merioikeuteen erikoistuneessa Nordisk Institutt for Sjørett -instituutissa, 1999

Järjestötoiminta

  • Comité Maritime International (CMI), Suomen jaosto
  • Juridiska Föreningen i Finland r.f. – Suomen Lainopillinen Yhdistys ry
  • Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry

Muita tämän alan osaajiamme