Projektiriskien hallinta

Projektiriskien hallinta

Tehokas projektinhallinta on ensisijaisen tärkeää rakennushankkeen ja niitä tukevien juridisten palveluiden onnistumisessa.

Palveluumme kuuluu olennaisena osana projektinaikainen neuvonanto, olipa kyseessä urakka-ajan pidentäminen, lisä- tai muutostyövaatimukset, toteutuksenaikaisen riidanratkaisumenettelyn käynnistäminen tai esimerkiksi työn sopimuksenmukaisuuden tai rakennusvirheväitteiden arviointi.

Asiantuntijoillamme on laaja tekninen ja kaupallinen tausta, jonka ansiosta pystymme tehokkaasti ja nopeasti arvioimaan erilaiset toimintavaihtoehdot projektin aikana esiin nouseviin kysymyksiin liittyen. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstösi ja yrityksesi liiketoimintajohdon kanssa riskien havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi. Voit luottaa siihen, että kartoitamme kokonaisvaltaisesti kaikki merkittävät projektiisi liittyvät vastuut eikä yllättäviä tai kalliita takaiskuja tapahdu.

Tiedostamme aina, että asiakkaillemme projektin aikataulussa pysyminen on ensisijaisen tärkeää. Tarjoamme nopeaa ja käytännönläheistä neuvontaa hankkeen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa. Löydämme haastaviin tilanteisiin toimivan ratkaisun kiireellisessäkin aikataulussa.

On aina suositeltavaa pyrkiä mahdollisten erimielisyyksien kartoittamiseen ja estämiseen etukäteen. Neuvottelukokemuksemme ansiosta takaamme, että vaateiden ja erimielisyyksien hallintaprosessi sujuu jouhevasti. Toisinaan kiistat on tehokkainta ratkaista sovittelun tai muun vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn avulla. Mikäli sopuun ei kuitenkaan päästä, kokeneet asianajajamme edustavat sinua tuomioistuimissa tai välimiesoikeudessa.