Jerker Pitkänen

osakas, asianajaja

Olen työskennellyt riskienhallinnan ja riitojen ratkaisemisen parissa yli kymmenen vuotta. Keskeisiin osaamisalueisiini kuuluvat kotimaiset ja kansainväliset tuomioistuin- ja välimiesmenettelyt, sovittelut ja riitoja edeltävä konsultaatio. Neuvon asiakkaitamme myös muissa kuin riita-asioissa, erityisesti rakentamiseen liittyvissä asioissa sekä vakuutus- ja yhtiöoikeuden kysymyksissä.

Suuri osa työstäni koostuu kotimaisista ja kansainvälisistä välimiesmenettelyistä. Viime vuosina olen työskennellyt läheisesti energiasektorin yritysten kanssa ja hoitanut useita laajoja sopimusriitoja niin toimittajan kuin tilaajan puolesta. Minulla on mittava kokemus erilaisista vakioehtojen, kuten FIDIC-ehtojen, sekä räätälöityjen sopimusehtojen mukaisesti toteutetuista EPCM- ja EPC-urakoista, joissa sovellettavana lakina on ollut muun muassa Suomen, Ruotsin, Viron ja Englannin laki. Neuvon asiakkaitamme säännöllisesti myös yrityskauppoihin, osakassopimuksiin, kauppasopimuksiin, tuotevastuuseen ja IT-toimituksiin liittyvissä riidoissa.

Olen toiminut välimiehenä ja välimiesoikeuden sihteerinä laajoissa riidoissa. Lisäksi työskentelen asianajajana tuomioistuimissa kaikissa oikeusasteissa.