Tietosuojaselvitys

Tietosuojaselvitys

Kokonaisvaltaisen tietosuojaohjelman rakentamisen edellytyksenä on ymmärrys henkilötietojen käsittelyn laajuudesta ja nykyisten toimintaprosessien kuvaamisesta. Nykytilan kokonaisvaltainen kartoittaminen toimii pohjana EU:n tietosuoja-asetuksen tuomien uusien velvoitteiden ymmärtämiselle ja nykykäytäntöjen muutosprojektille.

Tietosuoja-asiantuntijamme ovat tehneet kokonaisvaltaisia tietosuojaselvityksiä useille kymmenille asiakkaillemme. Olemme saaneet erityistä kiitosta käytännönläheisestä ja informatiivisesta selvityksen toteuttamistavasta, jonka lopputuloksena asiakkaamme tietotaso ja ymmärrys vaatimusten käytännön vaikutuksista on noussut huomattavasti.