Muiden yhteisöjen neuvonanto

Muiden yhteisöjen neuvonanto

Neuvomme myös muita yhteisöjä kuin osakeyhtiöitä monipuolisissa toiminnan järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme yksilöllisesti toteutettuja ja käytännönläheisiä ratkaisuja yhteisöjen usein kohtaamiin haasteisiin. Autamme asiakkaitamme valitsemaan tarkoituksenmukaisimman yhteisömuodon toiminnan harjoittamista varten. Lisäksi asiantuntemuksemme kattaa esimerkiksi yhteisön organisaatiorakenteen kehittämistä, compliance-liitännäisiä toimintoja sekä yhteisön johdon ja jäsenistön välisiä suhteita koskevat kysymykset.

Neuvomme myös yleishyödyllisiä yhteisöjä, jotka eroavat monin tavoin tavallisista taloudellisista toimijoista. On tärkeää, että yleishyödyllisen yhteisön erityispiirteet otetaan riittävässä määrin huomioon niin yhteisöä perustettaessa kuin sen jokapäiväisessä toiminnassa.