Vesa Rasinaho

Senior Counsel, asianajaja, valtiotieteiden maisteri

Olen yhtiöoikeuteen keskittynyt asianajaja. Hoidan kaikenlaisia yhtiöjuridiikkaan liittyviä toimeksiantoja, strukturoitujen yritysjärjestelyjen eli sulautumisten ja jakautumisten suunnittelua ja toteutusta, osakkeisiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin liittyviä kysymyksiä, osakassopimuksia, yhtiökokouksia, hallituksen neuvonantoa ja yhtiöoikeudellisia riitoja. Osakeyhtiöiden ohella neuvon myös osuuskuntia sekä pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja muita erityislainsäädännön alaisia yritysmuotoja.

Asianajajaurani ohessa olen osallistunut Suomen nykyisen osakeyhtiölain valmisteluun osakeyhtiölakityöryhmän sihteerinä ja oikeusministeriön asiantuntijana. Osallistun myös yhden Suomen johtavan osakeyhtiölain kommentaariteoksen laatimiseen ja päivittämiseen. Lisäksi toimin Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

Olen valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta. Lisäksi minulla on valtiotieteiden maisterin tutkinto samasta yliopistosta pääaineena taloustiede.

Uusimmat referenssit

Palvelut Corporate Governance, Data ja teknologia, Energia, ESG ja yritysvastuu, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Riitojen ratkaiseminen, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 4.5.2023
Palvelut Corporate Governance, FDI-sääntelyneuvonta, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Rahoitus, Työoikeus, Yritysjärjestelyt, Rakentaminen ja teollisuuden palvelut
Julkaistu 21.4.2023
Palvelut Corporate Governance, FDI-sääntelyneuvonta, Julkiset ostotarjoukset, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Yritysjärjestelyt, Rakentaminen ja teollisuuden palvelut
Julkaistu 10.1.2023
Palvelut Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Vero ja strukturointi, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt, Energia ja infrastruktuuri, Rakentaminen ja teollisuuden palvelut
Julkaistu 13.12.2022
Palvelut Corporate Governance, Julkiset ostotarjoukset, Listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Yritysjärjestelyt, Rakentaminen ja teollisuuden palvelut
Julkaistu 3.11.2022
Palvelut Yritysjärjestelyt, Rakentaminen ja teollisuuden palvelut
Julkaistu 13.7.2022
Palvelut Data ja teknologia, Kasvuyhtiöt, Pääomasijoittaminen, Vero ja strukturointi
Julkaistu 21.2.2022
Palvelut Corporate Governance, Energia, ESG ja yritysvastuu, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Rahoitus, Vero ja strukturointi, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 7.2.2022