Sääntelykysymykset ja strateginen neuvonta

Sääntelykysymykset ja strateginen neuvonta

Tarjoamme yritysten johdolle näkemyksellistä strategisen tason neuvontaa data- ja teknologiakysymyksissä.

Analyyttinen näkökulmamme perustuu poikkeuksellisen mittavaan kokemukseen. Tunnemme alan monitahoisen ja laaja-alaisen sääntelyn, erilaisten toimialojen lainalaisuudet ja erityispiirteet sekä asiakkaidemme tavoitteet ja tarpeet.

Kerromme sääntelyneuvonnan lisäksi, mitä vaikutuksia eri päätöksillä on. Kun olet ottamassa käyttöön uuden toimintamallin tai järjestelmän, käymme kanssasi läpi eri vaihtoehtojen skenaariot ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Neuvomme esimerkiksi, millä eri tavoilla datan omistajuus tai henkilötietojen käsittely voidaan järjestää ja miten eri vaihtoehdot vaikuttavat yrityksen ansaintamalleihin ja riskeihin.

Autamme asiakasyritysten johtoa tekemään harkittuja päätöksiä siitä, mistä osatekijöistä eri toimintamallit kannattaa rakentaa. Merkittävä osa data- ja teknologiajuridiikkaan liittyvästä neuvonnastamme muodostuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta strategisesta sparraamisesta.