Teemu Auressalmi

Counsel, asianajaja, varatuomari

Olen erikoistunut riidanratkaisuun. Osaamisalueeseeni kuuluvat niin kansainväliset kuin kotimaisetkin välimies- ja tuomioistuinmenettelyt sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät.

Olen edustanut asiakkaitamme erilaisissa välimiesmenettelyissä ja tuomioistuimissa käsitellyissä kaupallisissa riidoissa. Nämä riitaisuudet ovat liittyneet esimerkiksi kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvauksiin, rakennusprojekteihin, yrityskauppoihin, osakassopimuksiin, kansainväliseen kauppaan ja liikesalaisuuksiin. Olen toiminut asiamiehenä myös investointisuojariidoissa. Minulla on kokemusta riidoista eri toimialoilla, kuten rakentamisessa, elektroniikkateollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja teknologia-alalla.

Oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi minulla on kauppatieteen maisterin tutkinto, ja olen suorittanut myös tuomioistuinharjoittelun. Koulutustaustani tukee käytännön kokemustani ja antaa minulle vahvan pohjan ymmärtää, miten voin parhaiten neuvoa asiakkaitamme riitatilanteissa. Minulla on kokemusta myös yhtiöoikeudellisista kysymyksistä, joiden parissa työskentelin kansainvälisessä tilintarkastusyhteisössä ennen siirtymistäni Castrén & Snellmanin palvelukseen.

Luennoin säännöllisesti riidanratkaisuun liittyvistä aihepiireistä ja toimin aktiivisesti suomalaisessa välimiesmenettely-yhteisössä. Tällä hetkellä olen Nuorten välimieskerho ry:n hallituksen jäsen.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme