Stina Europaeus

Senior Associate, asianajaja

Olen erikoistunut riitojen ratkaisemiseen. Osaamisalueisiini kuuluvat kotimaiset ja kansainväliset välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit sekä riitoja edeltävä konsultaatio. Olen avustanut asiakkaitamme useissa laajoissa riita-asioissa, jotka ovat viime vuosina erityisesti keskittyneet energia-alaan. Olen avustanut asiakkaitamme myös muun muassa teollisuuden hankkeisiin ja kauppasopimuksiin liittyvissä riita-asioissa.

Olen suorittanut tuomioistuinharjoittelun Helsingin käräjäoikeudessa. Tuomioistuinmenettelystä saamani arvokas käytännön kokemus on auttanut minua avustaessani asiakkaitamme heidän kohtaamissaan riitatilanteissa.

Helsingin yliopistossa suorittamani oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi olen opiskellut oikeustiedettä Valencian yliopistossa Espanjassa.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme