Touko Hakahuhta

Associate, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden kandidaatti

Olen erikoistunut riitojen ratkaisemiseen ja yhtiöoikeuteen.

Neuvon asiakkaitamme riita-asioissa eri toimialoilla kansainvälisissä ja kotimaisissa välitysmenettelyissä, oikeudenkäynneissä tuomioistuimissa sekä riitoja edeltävässä erimielisyyksien hallinnassa. Olen avustanut asiakkaitamme menestyksekkäästi muun muassa kaupallisiin sopimuksiin, yritysjärjestelyihin ja osakassopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisemisessa.

Yhtiöoikeuden alalla neuvon asiakkaitamme corporate governance -kysymyksissä, johdon vastuuta koskevissa asioissa sekä compliance-kysymyksissä ja riskienhallinnassa. Minulla on laaja kokemus pakotteisiin ja vientivalvontaan liittyvistä kysymyksistä, joista on tullut keskeisiä kansainvälisessä liiketoiminnassa menestymisen kannalta. Työhöni kuuluu myös neuvonanto ESG- ja yritysvastuukysymyksissä.

Lisäksi avustan asiakkaitamme säännöllisesti sisäisissä tutkinnoissa. Olen neuvonut asiakkaitamme muun muassa tutkinnoissa, jotka ovat koskeneet epäilyä liike-elämän rikoksista, yhtiön varojen tai liikesalaisuuksien väärinkäyttöä ja korruptiota sekä väärinkäytöspäilyjä yritysten hallinnossa tai työsuhteissa.

Olen valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Olen myös opiskellut oikeustiedettä Zürichin yliopistossa Sveitsissä. Lisäksi minulla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Aalto-yliopistosta, jossa opiskelin laskentatoimea ja yritysjuridiikkaa.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme