Lotta Henriksson

Associate, oikeustieteen maisteri

Avustan asiakkaitamme laaja-alaisesti riitojen ratkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Osaamiseeni kuuluvat niin kansainväliset kuin kotimaisetkin menettelyt.

Riidanratkaisussa minua kiehtoo tehtäväkentän monipuolisuus. Tuomioistuimeen tai välimiesmenettelyyn asti etenevät riidat ovat vain osa riidanratkaisun kokonaisuudesta, johon kuuluvat myös riitojen ennaltaehkäiseminen ja oikeuksiin pääsyn varmistaminen. Riidanratkaisussa hyödynnetään osaamista myös muilta oikeudenaloilta, jotta saavutettava ratkaisu on asiakkaan kannalta paras mahdollinen. Minua motivoi työskentely alan parhaiden ammattilaisten kanssa vaihtelevien ja haastavien toimeksiantojen parissa.

Ennen valmistumistani työskentelin Castrén & Snellmanilla harjoittelijana. Olen aiemmin työskennellyt myös käräjäoikeudessa sekä patentti- ja rekisterihallituksessa yhtiöoikeudellisten kysymysten parissa.

Olen valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Kirjoitin pro gradu -tutkielmani esteellisyyteen vetoamisesta välimiesmenettelyssä.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme