Markus Muurman

Counsel, asianajaja

Olen erikoistunut oikeudellisten riitojen ratkaisemiseen. Osaamisalueeseeni kuuluvat niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin tuomioistuin- ja välimiesmenettelyt.

Olen avustanut asiakkaitamme useissa toimeksiannoissa, jotka ovat liittyneet muun muassa kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvausvaatimuksiin, luotonantoon, sijoittamiseen sekä tuotekehitykseen ja kaupallisiin sopimuksiin.

Helsingin yliopistossa suorittamani oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi olen opiskellut oikeustiedettä Venäjällä. Venäjän kielen taidostani on erityistä etua Venäjä-liitännäisissä toimeksiannoissa.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme