23.9.2019

Valio – Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausasia

Edustimme Valio Oy:tä kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvausasiassa, joka liittyi korkeimman hallinto-oikeuden määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevaan ratkaisuun.

Markkinaoikeus määräsi vuonna 2014 Valiolle sakkoja saalistushinnoittelusta Suomen perusmaitomarkkinoilla. Korkein hallinto-oikeus pysytti markkinaoikeuden päätöksen vuonna 2016. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen Arla Oy ja viisi suomalaista meijeriyritystä vaativat Valiolta korvauksia kilpailunrajoituksesta väitetysti aiheutuneista vahingoista. Korvausvaatimusten pääomamäärä oli yhteensä yli 100 miljoonaa euroa. Kuudesta vaatimuksesta neljä, mukaan lukien Arlan vaatimus, sovittiin ennen pääkäsittelyä.

Kaksi jäljelle jäänyttä vahingonkorvausvaatimusta olivat yhteismäärältään 30 miljoonaa euroa, ja niitä koskeva seitsemänviikkoinen pääkäsittely pidettiin Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuussa 2019. Käräjäoikeus antoi päätöksensä kesäkuussa 2019 ja määräsi yhteensä 8 miljoonan euron vahingonkorvaukset maksettaviksi kantajille. Määrä oli alle kolmannes vaatimuksista. Osapuolet eivät valittaneet päätöksestä, joka on nyt lainvoimainen. Tapaus on huomionarvoinen, koska se on ensimmäinen merkittävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvä vahingonkorvausoikeudenkäynti Suomessa ja yksi harvoista koko Euroopassa.

Valio Oy on brändijohtaja, Suomen suurin meijeriyritys ja suuri toimija myös kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2018 Valion liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa, ja sillä oli 4 200 työntekijää eri maissa.