Ilona Karppinen

osakas, asianajaja

Olen erikoistunut riitojen ratkaisemiseen ja yhtiöoikeuteen. Neuvon asiakkaitamme laajoissa kaupallisissa riidoissa eri toimialoilla, muun muassa energia-alalla. Lisäksi olen menestyksekkäästi hoitanut esimerkiksi kilpailuoikeudellisia vahingonkorvausasioita, yrityskauppoihin liittyviä erimielisyyksiä ja johdon vastuuasioita sekä ulkoistukseen ja tietojärjestelmätoimituksiin liittyviä riitoja. Autan asiakkaitamme liike-elämän erimielisyyksien hallinnassa kotimaisissa ja kansainvälisissä menettelyissä. Toimin asiamiehenä sovintoneuvotteluissa ja sovittelussa, tuomioistuimissa, välimiesmenettelyissä sekä viranomaistutkinnoissa. Toimin myös välimiehenä ratkaisemassa kaupallisia riita-asioita.

Yhtiöoikeuden alalla neuvon asiakkaita muun muassa rakennejärjestelyissä, corporate governance -kysymyksissä ja vastuuasioissa.

Asiakkaamme arvostavat analyyttisyyttäni ja strategista ajattelutapaani. Pyrin tuomaan asiakkaillemme yritystoiminnan haasteisiin innovatiivisia ja liiketoimintakeskeisiä ratkaisuja. Asianajajia kansainvälisesti arvioivat julkaisut Legal 500 ja Euromoney Legal Media Group luokittelevat minut Suomen nousevaksi kyvyksi riidanratkaisun alalla.

Toimin aktiivisesti maailman suurimmassa asianajajien yhteisössä, International Bar Associationissa, jossa olen hoitanut IBA Litigation Committeen eri vastuutehtäviä. Olin mukana myös työryhmässä, joka modernisoi 1.1.2020 voimaan tulleet Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt. Lisäksi olen julkaissut useita artikkeleita kansainvälisissä ammattijulkaisuissa esimerkiksi kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta, sijoitusriidoista, välimiesmenettelyn kustannustehokkuudesta ja talouskriisin vaikutuksista suomalaiseen corporate governanceen.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme