5.1.2022

Kansainvälinen teollisuusyritys Ostosopimusta koskeva riita

Edustimme kansainvälistä teollisuusyritystä ostosopimusta koskevassa välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn hoitaminen edellytti vaikeiden teknisten asioiden ymmärtämistä. Asian käsittelyyn osallistui myös lukuisia teknisiä asiantuntijoita sekä vahingon määrän arviointiin erikoistuneita asiantuntijoita useasta maasta. Riidan taloudellinen arvo oli noin 113 miljoonaa euroa.

Asiassa päästiin asiakkaamme kannalta edulliseen ratkaisuun kesällä 2022.