Millainen sijoitus on vastuullinen? EU etsii vastauksia

Millainen sijoitus on vastuullinen? EU etsii vastauksia

Vaikuttavuussijoittamisesta (impact investing) on tullut maailmalla kasvava ilmiö. Kiinnostus uusia palveluiden rahoitusmuotoja kohtaan on herännyt voimakkaana myös Suomessa, jossa julkinen sektori kamppailee kustannuspaineiden kanssa.

Autamme asiakkaitamme menestymään tällä uudella alalla, jonka toimintapuitteet ovat vasta hahmottumassa. Rahoituksen, julkisen sektorin hankkeiden ja eri yhteisömuotojen osaajamme suunnittelevat asiakkaillemme juridisesti oivaltavat ja suomalaiseen sääntely-ympäristöön istuvat toimintamallit siten, että ne ovat sopusoinnussa myös valtiontuki- ja hankintasääntelyn kanssa.

Saatamme alan erilaiset toimijat yhteen ja puhumme samaa kieltä heidän kanssaan. Lisäksi myötävaikutamme alan toimintaympäristön kehittymiseen toimimalla aktiivisesti alan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, joista esimerkkinä voidaan mainita European Social Enterprise Law Association (ESELA).