Tekoäly

Tekoäly

Automaatio ja älykkäät teknologiat ravistelevat nyt kaikkia toimialoja ja vaikuttavat jokaisen arkeen. Kuljemme kumppaninasi, kun kehität, otat käyttöön tai hyödynnät uutta teknologiaa.

Käsillä oleva murros edellyttää yrityksiltä nopeaa sopeutumista, jatkuvaa oppimista ja ymmärrystä lainsäädännön vaatimuksista. Uuden teknologian käyttöönotossa ja hyödyntämisessä on yhä useammin otettava huomioon sääntelyn asettamat vaatimukset. Valmisteilla oleva tekoälyasetus asettaa raamit teknologian käytölle, jotta Euroopan unionin markkinoille saatetut ja siellä käytetyt tekoälyjärjestelmät olisivat turvallisia ja hyödyllisiä.

Tarjoamme tekoälyä koskevaa sääntely- ja sopimusneuvontaa. Arvioimme jatkuvasti asiakkaidemme puolesta uusien teknologioiden sääntelynmukaisuutta ja autamme identifioimaan ja hallitsemaan niihin liittyviä riskejä. Neuvomme myös, miten tekoälyn käyttöönotosta ja käytön seurauksena syntyvistä tuloksista kannattaa sopia.

Käytössäsi on kaikki liikejuridiikan osa-alueet kattava full service ‑palvelumme ja käytännön kokemuksemme lukuisilta eri toimialoilta. Monilla juristeillamme on myös syvällistä teknistä asiantuntemusta. Olemme edelläkävijä, jonka puoleen käännytään: neuvomme säännöllisesti niin uuden teknologian kehittämiseen erikoistuneita kasvuyhtiöitä kuin tekoälyjärjestelmiä käyttöön ottavia ja tarjoavia globaaleja konserneja.

Palvelumme:

  • Sääntelyneuvonta
  • Tekoälyä koskevat sopimukset
  • Tekoälyn käyttöönotto
  • Räätälöidyt koulutukset
  • Tekoälyn käyttöönottoon ja datan jakamiseen liittyvät työpajat