Stora Enso – Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen raakapuuasiassa

Stora Enso – Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen raakapuuasiassa

Tarjoamme kokonaisvaltaisen tuen kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausasioissa.

Kilpailunrajoitukseen syyllistyneelle yritykselle esitetään usein vahingonkorvausvaatimuksia. Vahingon määrän arviointi edellyttää muun muassa taloustieteellisen kontrafaktuaalin määrittelyä, eli sen arviointia, mitä markkinoilla olisi tapahtunut ilman rajoitusta. 

Edustamme yrityksiä kaikissa merkittävissä kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä Suomessa. Asiantuntijoidemme syvällinen kokemus takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.