31.1.2024

Vihreän siirtymän investoinnit vaativat rohkeutta ja yhteistyötä

Suomessa on viime vuosina ollut kehitteillä jotain ainutlaatuista: meillä on suuri joukko yrityksiä, jotka ovat tieteellisen tutkimuksen keinoin ja korkeatasoiseen tekniseen osaamisen perustaen etsineet ratkaisuja energiamurrokseen ja vihreään siirtymään. 

Yritykset ovat eläneet kokeiluvaihetta, kun ne ovat rakentaneet muun muassa pilottilaitoksia ja -tehtaita.

Juuri nyt nämä yritykset ovat valmiita kaupallistamaan toimintaa ja skaalaamaan sitä teolliseen mittakaavaan. Siirtymä entistä suuremmille apajille edellyttää kuitenkin tuntuvia investointeja. Tarve on hankekohtaisesti suuri, jopa satoja miljoonia euroja, ja jotta tavoitteeseen päästään, rahoitusta tarvitaan kotimaisen sijoittajakentän lisäksi niin valtiolta kuin kansainvälisiltä sijoittajiltakin.

Tähän mennessä yritykset ovat onnistuneet keräämään kokonaisrahoitusta alkutaipaleen toimintaansa julkisen rahoituksen vipuvaikutuksen turvin, kun kansalliset ja ylikansalliset kehitysrahoittajat ovat tukeneet yritysten innovaatioita. Valtion pääomasijoitustoimintaa tehostetaan ja keskitetään tällä hallituskaudella. Muutoksista huolimatta olisi tärkeää, että energiamurros ja vihreä siirtymä pysyisivät hallituksen prioriteettilistalla ja että innovaatioiden skaalaamiseen oltaisiin valmiita satsaamaan.

Suomella on hyvät edellytykset houkutella kansainvälistä sijoitusrahaa ja nousta siten uusien energiaratkaisujen kärkimaaksi: energiamurros koskettaa ja hyödyttää montaa toimialaa, ja olemme jo sähkön tuotannon suhteen lähes omavaraisia. Sähkön toimitusvarmuus on korkealla tasolla, ja keskihinta on kohtuullinen. Lisäksi vihreän siirtymän hankkeiden luvitusta on sujuvoitettu, ja hallituksen tavoitteena on, että lupaprosessi hoituisi jatkossa yhden luukun periaatteella.

Nyt on aika kääriä hihat ja nostaa suomalaiset energiaratkaisut ja vihreän siirtymän hankkeet seuraavalle tasolle. Yhtiöiden kannattaa olla näkyvästi myös kansainvälisessä sijoituskentässä keräämässä rahoitusta. Kansainvälisen sijoitusrahan houkuttelu voi kuitenkin edellyttää katalysointia myös valtiolta, ja nämä mahdollisuudet tulisi nyt käyttää tehokkaasti ja harkiten.