23.6.2022

Nevel – Veitsiluodon energiatoimintojen osto, ja Infinited Fiber Companyn energia- ja vesipalvelut

Avustamme Nevel Oy:tä järjestelyssä, jossa Nevel ryhtyy toimittamaan energiainfrastruktuuripalveluita Kemin Veitsiluodossa. Järjestely varmistaa uusiutuvan energian toimittamisen Infinited Fiber Companyn uusiokuitutehtaalle ja energiainfrastruktuuripalveluiden jatkuvuuden paikallisille kotitalouksille ja kiinteistöille.

Nevel ostaa Stora Ensolta alueen kaukolämpöverkon ja varmistaa näin palvelun jatkuvuuden paikallisille kotitalouksille ja kiinteistöille. Nevel on myös tehnyt sopimuksen energian toimittamisesta Stora Enson Veitsiluodon sahalle ja aikoo investoida Veitsiluodon sahalla uuteen 11 megawatin biokattilalaitokseen ja savukaasupesuriin, joilla vähennetään lämmöntuotannon päästöjä.

Nevel on sopinut uusiokuitu- ja tekstiiliteknologiayritys Infinited Fiber Companyn kanssa energian ja vesihyödykkeiden tuotantopalveluista uudelle Veitsiluodon alueella sijaitsevalle tuotantolaitokselle. Infinited Fiber Company suunnittelee muuntavansa Stora Enson aiemmin lakkauttaman paperikonehallin uusiokuitutehtaakseen. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen kaupallisen mittakaavan tehdas. Kuiduntuotantoprosessi vaatii esimerkiksi höyryenergiaa ja vedenpuhdistusta. Nevel toimittaa Infinited Fiber Companylle muun muassa näitä energia- ja vesihyödykepalveluita. Toimitettu energia on uusiutuvaa, mikä vähentää lämmöntuotannon päästöjä.

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kuntien kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.

Infinited Fiber Company on muoti- ja tekstiiliteknologiayritys, jonka uraauurtava teknologia muuttaa selluloosapitoiset materiaalit, kuten käytetyt vaatteet laadukkaaksi InfinnaTM-tekstiilikuiduksi.