Laura Gräsbeck

Senior Associate, asianajaja

Olen erikoistunut Castrén & Snellmanilla merenkulkuun ja logistiikkaan sekä riitojen ratkaisemiseen. Avustan asiakkaitamme sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa oikeudenkäynneissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä.

Aloitin työt Castrén & Snellmanilla jo opintojeni ohessa, ja ehdin saada arvokasta työkokemusta useamman vuoden ennen valmistumistani. Lisäksi olen työskennellyt harjoittelijana syyttäjänvirastossa sekä toisessa asianajotoimistossa.

Lapin yliopistossa suoritetun oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi olen opiskellut oikeustiedettä Lakeheadin yliopistossa Kanadassa.

Olen työkomennuksella asiakasyrityksessä toukokuuhun 2025 asti.