Hilma-Karoliina Rozell

Counsel, asianajaja

Olen erikoistunut kuluttajaoikeuteen, immateriaalioikeuteen ja markkinointijuridiikkaan. Minulla on syvällistä ymmärrystä monilta eri toimialoilta luksustuotteista energia-alaan.

Neuvon asiakkaitamme jatkuvasti erilaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät kuluttajansuojasääntelyyn ja markkinointijuridiikkaan, kuten ympäristö- ja vastuullisuusmarkkinointiin. Olen myös asiakkaidemme tukena näihin kysymyksiin liittyvässä asioinnissa ja neuvotteluissa kuluttajaviranomaisten kanssa. Tämän lisäksi edustan asiakkaitamme jatkuvasti viranomaisen valvontaprosesseissa, kuluttajariitalautakunnassa ja kuluttajansuojaan liittyvissä oikeudenkäynneissä eri toimialoilla.

Nautin siitä, kun saan neuvoa asiakkaitamme teollis- ja tekijänoikeudellisissa kysymyksissä, ja ilahdun varsinkin silloin, kun saan olla tekemisissä erinomaisesti brändättyjen tai oivaltavasti markkinoitujen tuotteiden kanssa. Minulla on lähes kymmenen vuoden kokemus immateriaalioikeuksien kaupallistamisesta ja puolustamisesta. Erityisosaamiseeni kuuluvat lisäksi hyvän liiketavan vastaista menettelyä ja liikesalaisuuksia koskevat kysymykset.

Olen toiminut pitkään Suomen Muotioikeuden yhdistyksen hallituksen jäsenenä, ja tällä hetkellä teen työtä suomalaisen muotoilun hyväksi Ornamo-säätiön hallituksen jäsenenä. Luennoin ja kirjoitan aktiivisesti markkinointijuridiikkaan ja kuluttajaoikeuteen liittyvistä teemoista.

Asianajajia kansainvälisesti arvioiva Managing IP luokittelee minut Suomen nousevaksi kyvyksi (Rising Star) immateriaalioikeuden alalla.

Uusimmat referenssit

Palvelut Immateriaalioikeudet, Listayhtiöiden jakautumiset ja liiketoimintojen myynnit tai eriyttämiset, Rahoitus, Työoikeus, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 6.11.2023
Palvelut Energia, Immateriaalioikeudet, Markkinointioikeus, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 19.6.2023
Palvelut Corporate Governance, Data ja teknologia, Energia, ESG ja yritysvastuu, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Riitojen ratkaiseminen, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 4.5.2023
Palvelut Immateriaalioikeudet, Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Rahoitus, Vero ja strukturointi, Kiinteistöt
Julkaistu 13.1.2023
Palvelut Immateriaalioikeudet, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Työoikeus, Yritysjärjestelyt, Elintarviketeollisuus
Julkaistu 2.3.2022
Palvelut Data ja teknologia, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Yritysjärjestelyt, Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkaistu 1.2.2022
Palvelut Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Pääomasijoittaminen, Yritysjärjestelyt, Kauppa
Julkaistu 23.9.2021
Palvelut Immateriaalioikeudet, Pääomasijoittaminen, Rahoitus, Vero ja strukturointi, Kiinteistöt
Julkaistu 21.9.2021