Yhtiökokousjärjestelyt

Yhtiökokousjärjestelyt

Kun yhtiökokouksen käytännön järjestelyt hoituvat ammattitaitoisesti, johdon on helpompaa keskittyä olennaiseen.

Neuvomme osakeyhtiöiden hallituksia ja muuta johtoa kaikissa varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Huolehdimme siitä, että yhtiökokous sujuu moitteettomasti ja soveltuvaa sääntelyä noudattaen. Yhtiön johto voi tällöin keskittyä täysipainoisesti kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja ajatustenvaihtoon osakkeenomistajien kanssa.

Asiantuntijamme toimivat säännöllisesti niin listattujen kuin listaamattomienkin osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa puheenjohtajina tai sihteereinä. Meillä on vuosikymmenten kokemus erikokoisten yhtiökokousten valmistelusta, järjestelyistä ja dokumentoinnista. Hallitsemme niin pienten kuin hyvin suurtenkin yhtiökokousten kokousrutiinit ja tunnemme läpikotaisin yhtiökokouksia koskevan sääntelyn. Sopiva palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan: tarvittaessa huolehdimme kaikista yhtiökokouksen järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista, mutta voimme tarjota myös pelkästään taustatukea neuvomalla tietyissä erityiskysymyksissä tai kommentoimalla tarvittavia asiakirjoja.