Vakuutusalan sääntelyneuvonta ja regulatory compliance

Vakuutusalan sääntelyneuvonta ja regulatory compliance

Vakuutusala on säännelty toimiala, joka edellyttää sektorikohtaista juridista asiantuntemusta. Alan toimijoiden on tunnettava päivittäisten vakuutusoikeudellisten kysymysten lisäksi myös kansainvälinen sääntelykehikko ja osattava ennakoida vakuutuskäytännön kehittymistä.

Neuvomme sinua kaikissa vakuutusalan sääntelyyn ja markkinamuutoksiin liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaanamme hyödyt markkinoiden ajantasaisimmasta tiedosta, vankasta käytännön liiketoiminnan kokemuksestamme ja hyvistä kontakteistamme viranomaisiin. Syväosaamisemme palvelee sinua etenkin tilanteissa, joissa sääntelyä vasta valmistellaan eikä sen soveltamisesta ole vielä käytännön kokemuksia. Kansainvälisissä sääntelykysymyksissä käytössäsi on myös ainutlaatuinen maailmanlaajuinen kumppaniverkostomme.

Vakuutuspalveluihimme kuuluvat esimerkiksi

 • toimilupiin ja markkinoille tuloon liittyvä neuvonta
 • notifioinnit ja europassimenettelyt
 • vakuutusedustukseen, jakeluun ja markkinointiin liittyvät kysymykset
 • tietosuoja- ja tietoturvaneuvonta
 • oikeudelliset asiantuntijalausunnot
 • pääomitusta koskevat järjestelyt
 • regulatory compliance -neuvonanto, -tarkastukset ja -ohjeistukset
 • vakuutusluokkia koskeva neuvonta
 • liitännäistoimintaan liittyvä neuvonta
 • ulkoistusjärjestelyihin liittyvä neuvonta
 • hallintojärjestelmävaatimuksia koskeva neuvonta
 • jatkuvuudenhallintaan liittyvä neuvonta
 • takuupääoman muutokset
 • yhtiöoikeudellinen neuvonta
 • yhtiökokouksiin liittyvien asioiden valmistelu ja hoito, kuten puheenjohtajana toimiminen
 • ajankohtaiskatsaukset ja koulutukset yhtiön korkeimmalle johdolle
 • sääntelyseuranta ja -raportointi sekä koulutukset yhtiön operatiiviselle tasolle
 • veroneuvonta ja ennakkoratkaisujen hakeminen
 • kilpailuoikeudelliset kysymykset
 • ESG-sääntelyneuvonta
 • hankintamenettelyissä neuvominen
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat kysymykset
 • pakotesääntely
 • työoikeudellinen neuvonta
 • sisäisten ohjeiden ja politiikkojen auditointi.