Työoikeudellinen neuvonta suurelle asiakasyritykselle – Toimintojen uudelleenjärjestelyä ja ulkoistamista koskevan suunnitelman toteuttaminen

Työoikeudellinen neuvonta suurelle asiakasyritykselle – Toimintojen uudelleenjärjestelyä ja ulkoistamista koskevan suunnitelman toteuttaminen

Työoikeus on voimakkaasti säännelty oikeudenala, joka edellyttää syvällistä, erikoistunutta osaamista. Maan suurimpana ja vahvimpana työoikeuspraktiikkana tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän kattavaa juridista osaamista, pitkäaikaista toimialatuntemusta ja kiiteltyjä neuvottelutaitoja.

Palvelemme muun muassa seuraavissa päivittäisissä työsuhdeasioissa:

  • Työ- ja johtajasopimukset
  • Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen
  • Työaikaa ja vuosilomaa koskevat kysymykset
  • Salassapito-, houkuttelukielto- ja kilpailukieltosopimukset
  • Työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset
  • Perhevapaat, sosiaaliturva ja eläkkeet 
  • Työsuhteen päättämistilanteet
  • Ulkopuolisen työvoiman käyttö
  • Työsuhteisiin liittyvät rikosoikeudelliset kysymykset

Asiakkaamme ovat lähtökohtaisesti aina työnantajayrityksiä.

Ammattitaitoisesti työsuhdeasiansa hoitava yritys on markkinoilla arvostettu ja haluttu työnantaja. Säästät aikaa ja vaivaa, kun jätät päivittäisen työsuhdejuridiikan meidän huoleksemme.