Tuotehallintamenettely ja oikeusmuotoilu

Tuotehallintamenettely ja oikeusmuotoilu

Vakuutusdokumentaation sääntelynmukaisuus ja selkeys ovat korvausasioissa ja riskienhallinnassa keskeisessä asemassa. Jos dokumentaatio on harhaanjohtavaa tai puutteellista, vakuutusyhtiö voi pahimmillaan joutua kantamaan riskejä, joita vakuutustuotteella ei ole lainkaan tarkoitus kattaa.

Asiantuntijoillamme on vankka käytännön kokemus vakuutustuotteiden suunnittelusta, vakuutusehtojen muotoilusta sekä vakuutusdokumentaation laatimisesta ja tarkastamisesta. Vakuutusdokumentaatio voi koostua esimerkiksi vakuutusehdoista, tuoteselosteista, avaintietoasiakirjoista, myynti-, markkinointi- ja mainosmateriaaleista sekä vakuutuskirjasta ja vuositiedotteista. Asiakkaanamme hyödyt kattavasta osaamisestamme vakuutustuotteiden koko elinkaaren ajalta.

Vakuutuspalveluihimme kuuluvat esimerkiksi

  • tuotekehityksessä ja -suunnittelussa avustaminen
  • vakuutusdokumentaation laatimisessa avustaminen ja dokumentaation tarkastaminen
  • POG-prosessissa neuvominen
  • oikeusmuotoilu
  • ohjeiden (esimerkiksi UW-guidelines), politiikkojen ja prosessikuvausten kommentointi ja auditointi.