Tietosuoja

Tietosuoja

Jokaisessa organisaatiossa on tärkeää ymmärtää, miten tietosuojasääntely vaikuttaa sen toimintaan ja miten henkilötietoja voidaan hyödyntää asianmukaisesti liiketoiminnassa.

Avustamme asiakkaitamme monipuolisesti kaikissa tietosuojasääntelyyn liittyvissä kysymyksissä ja sopimusasioissa sekä rajat ylittävissä tiedonsiirtoprosesseissa. Toteutamme tietosuojan nykytilan auditointeja ja neuvomme, miten tietosuojariskit ja -vastuut otetaan huomioon sopimusehdoissa, liiketoimintasiirroissa, ulkoistusprosesseissa, järjestelmäintegraatioissa ja alihankkijoiden hallinnassa.

Olemme tukenasi, jos yrityksesi joutuu tietovuodon kohteeksi. Autamme sinua tekemään välittömästi lain edellyttämät ilmoitukset viranomaisille ja suunnittelemme kanssasi strategian mahdollisten seuraamusten ja vahinkojen vähentämiseksi.

Tarjoamme räätälöityä koulutusta muun muassa siitä, mitä tietosuojavastaavan, rekisterinpitäjän ja käsittelijän on tiedettävä henkilötietojen käsittelystä ja tietoturvaloukkauksista ja mitä juristin on tiedettävä tietosuoja-asetuksesta ja tietosuojan vaikutustenarvioinnista.

Asiakkaamme arvostavat teknistä osaamistamme ja liiketoimintalähtöistä toimintatapaamme. Asiakkaisiimme kuuluu sekä julkisen hallinnon toimijoita että yksityisiä yrityksiä.