Vastuullisessa rakentamisessa pelkkä vähimmäisvaatimusten täyttäminen ei riitä

Vastuullisessa rakentamisessa pelkkä vähimmäisvaatimusten täyttäminen ei riitä

Rakentamisessa on aina kysymys merkittävästä investoinnista tulevaisuuteen. Urakkaliiketoimintaan liittyy monesti paitsi teknisiä, myös juridisia haasteita, joiden ennakoimisessa ja hallitsemisessa kokenut neuvonantaja on ensisijaisen tärkeä.

Koskevatpa projektisi uudisrakentamista tai saneerausta, voit luottaa siihen että hahmotamme nopeasti hankkeen olennaiset oikeudelliset piirteet. Tunnemme sekä talo- että infra-alan tyypilliset ongelmakohdat, ja tarjoamme käytännönläheisiä neuvoja kulloisiinkin tarpeisiisi. Selkeiden sopimusten avulla varmistat hankkeesi häiriöttömän etenemisen ja vältät turhat erimielisyydet.

Tiimimme asiantuntemus kattaa koko hankkeen elinkaaren, käsittäen muun muassa seuraavat tehtävät:

  • Hankesuunnitteluvaiheen neuvonta ja toteutusmuotojen riskien arviointi
  • Kilpailutus- tai tarjousvaiheen neuvonta
  • Urakkasopimukset
  • Suunnittelu- ja konsulttisopimukset
  • Yhteistyö-, projekti- ja puitesopimukset ym. toteutukseen liittyvät sopimukset
  • Rakennusaikaisten oikeuksien valvominen (reklamointi ja vaatimusten esittäminen)
  • Takuu- ja virhevastuukysymysten selvittely
  • Erimielisyyksien hallinta ja riidanratkaisu

Juristeillamme on monitieteellinen koulutustausta ja käytännön kokemusta rakennus- ja kiinteistötoimialan liiketoiminnan parista. Tunnemme perin pohjin urakka- ja konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (YSE 1998, KSE 2013), ja olemme eturivin asiantuntijoita myös alan uusien kehityssuuntien, kuten projektinjohto- ja allianssitoteutuksen suhteen. Omaamme erityistä kokemusta neuvonannosta laajoissa alue- ja kiinteistökehityshankkeissa, vaativissa infraprojekteissa sekä elinkaari- ja PPP-hankkeissa.

Kokeneet asianajajamme hoitavat rutinoituneesti rakennusriitoja tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. Erimielisyyksien ratkaisemiseksi hyödynnämme myös vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä, kuten sovittelua ja työmaan tulkintapaneeleita.