Novana – Vanadiinin talteenottolaitoksen luvitus

Novana – Vanadiinin talteenottolaitoksen luvitus

Kaivokset ja louhokset ovat kaikki erilaisia. Siksi ne vaativat kumppania, joka hallitsee kaivossääntelyn lisäksi toiminnan yhteiskunnallisen kontekstin.

Toimimme kaivosyhtiöiden kumppaneina malminetsinnästä kaivoksen rakenta­miseen ja liike­toimintaan. Toimiala­tun­temuksemme ansiosta osaamme ratkaista erityishaasteet, jotka liittyvät lupamenettelyihin, luonnonsuojeluun, asianosaisten kuulemiseen ja työntekijöiden ulkomaankomennuksiin. Asiantuntijoillamme on kokemusta myös kaivosalan riidanratkaisusta, maksukyvyttömyysmenettelyistä ja rahoituksen uudelleenjärjestelystä.

Neuvomme lisäksi asiakkaitamme soranotto- ja kalliolouhintahankkeiden eri vaiheissa sekä muissa maa-ainesten hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Meillä on kokemusta myös maisemoinnista ja louhosten ottamisesta uudelleen käyttöön.

  • Kaavoitus ja maankäyttö
  • Maankäyttösopimukset
  • Maanvuokrasopimukset
  • Yhteisjärjestely- ja rasitesopimukset
  • Kiinteistönmuodostus ja lunastustoimitukset
  • Erimielisyydet, riidat ja viranomaisprosessit
  • Ulkoistamishankkeet