Multitude – Kotipaikan siirto Suomesta Sveitsiin

Multitude – Kotipaikan siirto Suomesta Sveitsiin

Fintech on lyhenne sanoista financial technology, ja sillä voidaan viitata paitsi rahoitus-, pankki- ja vakuutuspalvelujen tuottamisessa käytettävään teknologiaan, myös finanssiteknologiaa kehittäviin tai sitä hyödyntäviin kasvuyrityksiin.

Tämän koko finanssialaa ravistelevan mullistuksen keskeisenä ajurina on disruptiivisia ja teknologiavetoisia liiketoimintamalleja tukeva digitalisaatio. Fintech muovaa merkittävästi myös finanssialan kuluttajakäyttäytymistä muun muassa digitaalisten valuuttojen sekä erilaisten mobiili- ja pilvipohjaisten palvelujen kasvattaessa suosiotaan.

Finanssiteknologia tarjoaa täysin uudenlaisen tavan harjoittaa liiketoimintaa paitsi perinteisille rahoitusalan toimijoille, myös alan uusille tulijoille. Lisäksi nopeasti leviävät innovaatiot, kuten lohkoketjuteknologiaan (block chain) perustuvat hajautetut alustat, mullistavat alan perinteiset ansaintalogiikat ja ravistelevat finanssialan vakiintuneita roolijakoja.

Olemme luotettava ja innovatiivinen kumppanisi tässä kiehtovassa muutoksessa. Alan virtauksiin perehtyneet ja niitä käytännössä soveltavat asiantuntijamme auttavat liiketoimintamallien suunnittelussa ottaen huomioon paitsi vasta muotoaan hakevan sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet, myös siihen mahdollisesti liittyvät riskit ja epävarmuustekijät. Toimimme myös tiiviissä yhteistyössä alan viranomaisten kanssa, osallistumme lainsäädäntötyöhön ja kehitämme markkinakäytäntöjä. Lisäksi välitämme asiakkaillemme alan uusimman tiedon muun muassa seminaarien ja työpajojen muodossa.